Telefon: +4.0722.556.897

Legea 151/2016 regelementeaza pocedura si conditiile emiterii unui ordin european de protectie/restrictie.    TITLUL I
    Emiterea, recunoasterea si executarea ordinului european de protectie

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Definitii
    In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) ordin european de protectie - o decizie adoptata de o autoritate judiciara sau echivalenta, a unui stat membru, in legatura cu o masura de protectie, pe baza careia o autoritate judiciara sau echivalenta a altui stat membru dispune masura sau masurile corespunzatoare, in temeiul propriei legislatii nationale, in vederea continuarii asigurarii protectiei persoanei protejate;


    b) masura de protectie - o decizie in materie penala, adoptata in statul emitent, prin care sunt impuse persoanei care reprezinta un pericol una sau mai multe dintre urmatoarele interdictii sau restrictii, pentru a preveni savarsirea asupra persoanei protejate a unei fapte penale care i-ar putea pune in pericol viata, integritatea fizica sau psihologica, demnitatea, libertatea personala sau integritatea sexuala, respectiv:
       (i) interdictia de a se deplasa in anumite localitati, locuri sau zone definite in care isi are resedinta persoana protejata sau pe care le viziteaza;
       (ii) o interdictie sau o reglementare a contactului, sub orice forma, cu persoana protejata, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice, prin posta, prin fax sau orice alte mijloace;
       (iii) o interdictie sau o reglementare a apropierii de persoana protejata la o anumita distanta;
    c) persoana protejata - persoana fizica beneficiara a protectiei care decurge dintr-o masura de protectie dispusa de statul emitent;
    d) persoana care reprezinta un pericol - persoana fizica careia i-au fost impuse una sau mai multe dintre interdictiile sau restrictiile prevazute la lit. b);
    e) stat emitent - statul membru in care a fost dispusa o masura de protectie care sta la baza emiterii unui ordin european de protectie;
    f) stat de executare - statul membru caruia i s-a transmis un ordin european de protectie, in vederea recunoasterii si executarii sale;
    g) stat de supraveghere - statul membru al Uniunii Europene caruia i-a fost transferata o hotarare definitiva prin care o instanta a dispus fata de o persoana fizica care a savarsit o infractiune una dintre sanctiunile sau masurile prevazute la art. 170^1, respectiv la art. 170^17 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    Un ordin european de protectie poate fi emis sau, dupa caz, recunoscut si pus in executare in situatia in care persoana protejata si-a stabilit domiciliul sau resedinta ori locuieste pentru o perioada de timp sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul, resedinta ori sa locuiasca pentru o perioada de timp pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene decat cel in care a fost dispusa masura de protectie.
    ART. 3
    Competenta
    (1) Autoritatea competenta pentru emiterea ordinului european de protectie, in cazul in care Romania este stat emitent, este organul judiciar pe rolul caruia se afla cauza in care s-a dispus masura de protectie pe baza careia se solicita emiterea ordinului european de protectie.
    (2) In cazul in care Romania este stat de executare, autoritatea competenta pentru recunoasterea ordinului european de protectie, dispunerea masurilor pentru executarea acestuia si dispunerea inlocuirii ori incetarii acestor masuri este tribunalul in a carui circumscriptie locuieste sau va locui ori si-a stabilit sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul ori resedinta persoana protejata.
    (3) Daca in cauza in care s-a dispus masura de protectie pe baza careia se solicita emiterea ordinului european de protectie s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare, competenta privind emiterea ordinului european de protectie apartine judecatorului delegat cu executarea, conform art. 554 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Daca in cauza in care s-a dispus masura de protectie pe baza careia se solicita emiterea ordinului european de protectie s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, competenta apartine instantei care a pronuntat in prima instanta amanarea aplicarii pedepsei.

    CAP. II
    Procedura privind ordinul european de protectie in cazul in care Romania este stat emitent

    ART. 4
    Conditiile emiterii ordinului european de protectie
    (1) Ordinul european de protectie poate fi emis la solicitarea persoanei protejate, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) persoana protejata locuieste sau va locui ori si-a stabilit sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul ori resedinta intr-un alt stat membru din Uniunea Europeana, caruia i se solicita recunoasterea si executarea ordinului european de protectie;
    b) persoana protejata are calitatea de persoana vatamata in cadrul unui proces penal aflat in curs de desfasurare sau in care s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare ori de amanare a aplicarii pedepsei sau este un membru de familie al persoanei vatamate, beneficiar al uneia dintre masurile prevazute la lit. c);
    c) persoana care reprezinta un pericol are calitatea de inculpat, condamnat sau persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei in cadrul procesului penal prevazut la lit. b), iar impotriva sa a fost dispusa cel putin una dintre urmatoarele masuri:
      (i) una dintre obligatiile prevazute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impuse odata cu luarea masurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune;
      (ii) obligatia prevazuta la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa pe durata arestului la domiciliu;
      (iii) una dintre obligatiile prevazute la art. 85 alin. (2) lit. e) sau f) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa inculpatului cu ocazia pronuntarii amanarii aplicarii pedepsei;
      (iv) una dintre obligatiile prevazute la art. 101 alin. (2) lit. d) sau e) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa persoanei condamnate cu ocazia dispunerii liberarii conditionate;
      (v) una dintre obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa inculpatului cu ocazia aplicarii unei masuri educative neprivative de libertate;
      (vi) interzicerea unuia dintre drepturile prevazute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita de instanta odata cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi;
    d) emiterea ordinului european de protectie este necesara pentru inlaturarea unui pericol la care este sau va fi expusa persoana protejata.
    (2) Pentru luarea unei decizii privind emiterea ordinului european de protectie se tine cont de perioada sau perioadele in care persoana protejata isi va avea domiciliul, resedinta ori va locui in statul de executare, de proportionalitatea masurii, de pericolul efectiv pentru persoana protejata, precum si de orice alte circumstante relevante.
    ART. 5
    Cererea de emitere a ordinului european de protectie
    (1) Cand Romania este stat emitent, cererea pentru emiterea unui ordin european de protectie se depune de catre persoana protejata, personal sau prin reprezentant, la organul judiciar competent, potrivit art. 3. Cererea gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata se transmite, pe cale administrativa, organului judiciar competent, potrivit art. 3.
    (2) Daca o cerere de emitere a ordinului european de protectie este adresata unui organ judiciar din Romania, cand aceasta este stat de executare, cererea va fi transmisa de indata, pe cale administrativa, tribunalului competent conform art. 3 alin. (2), care o va transmite, de indata, autoritatii competente a statului emitent.
    ART. 6
    Emiterea ordinului european de protectie
    (1) Instanta, judecatorul de camera preliminara, judecatorul de drepturi si libertati si judecatorul delegat cu executarea dispun prin incheiere motivata, iar procurorul dispune prin ordonanta.
    (2) Incheierea sau ordonanta prin care se admite cererea de emitere a ordinului european de protectie nu este atacabila, iar incheierea sau ordonanta prin care se respinge cererea de emitere a ordinului european de protectie poate fi atacata cu contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea persoanei protejate, a persoanei care reprezinta un pericol si a procurorului, in termen de 3 zile. Neprezentarea persoanelor citate nu impiedica judecarea cauzei.
    (3) Contestatia se solutioneaza de catre instanta superioara sau, dupa caz, de catre judecatorul de drepturi si libertati ori de camera preliminara de la instanta superioara ori de catre procurorul ierarhic superior.
    (4) Ordonanta sau incheierea motivata se comunica persoanei care reprezinta un pericol si persoanei protejate.
    (5) Incheierea motivata sau ordonanta privind emiterea unui ordin european de protectie, un exemplar al ordinului european de protectie intocmit in forma prevazuta la art. 7 si orice alte documente subsecvente se pastreaza la dosarul cauzei in legatura cu care a fost dispusa masura de protectie.
    (6) Ordinul european de protectie se emite in 4 exemplare originale, dintre care unul se pastreaza conform alin. (5), unul se comunica autoritatii competente din statul de executare, unul se comunica persoanei protejate, iar unul se comunica persoanei care reprezinta un pericol.
    ART. 7
    Forma si continutul ordinului european de protectie
    (1) In situatia in care, constatand ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, organul judiciar admite cererea formulata de persoana protejata, acesta emite ordinul european de protectie, completand formularul prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Rubrica din formularul prevazut in anexa nr. 1 referitoare la interdictiile, restrictiile sau obligatiile impuse persoanei care reprezinta un pericol se completeaza in functie de masurile de protectie enumerate la art. 4.
    ART. 8
    Durata ordinului european de protectie
    Ordinul european de protectie se emite pentru durata in care persoana protejata locuieste sau va locui ori si-a stabilit sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul ori resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fara a putea depasi durata pentru care a fost dispusa masura care a stat la baza emiterii acestuia.
    ART. 9
    Transmiterea ordinului european de protectie
    (1) Organul judiciar emitent transmite ordinul european de protectie prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa, pe cale directa, autoritatii competente din statul de executare.
    (2) Toate comunicarile ulterioare intre autoritatile competente se efectueaza prin mijloacele prevazute la alin. (1).
    (3) In cazul in care autoritatea judiciara emitenta nu detine nicio informatie cu privire la autoritatea straina competenta sa execute ordinul european de protectie, identificarea acesteia se realizeaza cu ajutorul punctelor de contact din Reteaua Judiciara Europeana, al membrului national Eurojust sau al Sistemului National de Coordonare Eurojust.

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.