Telefon: +4.0722.556.897


    ART. 10
    Cazurile de prelungire, modificare a continutului sau revocare a ordinului european de protectie
    (1) Ori de cate ori organul judiciar se pronunta asupra masurii de protectie care a stat la baza unui ordin european de protectie, acesta se va pronunta si cu privire la ordinul european de protectie.
    (2) Ordinul european de protectie se revoca daca masura de protectie pe baza careia a fost emis inceteaza sau este revocata. Dispozitiile art. 6 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Daca masura de protectie pe baza careia a fost emis ordinul european de protectie este inlocuita cu alta masura de protectie avand continut diferit, autoritatea competenta poate emite un nou ordin european de protectie. Dispozitiile art. 6 se aplica in mod corespunzator.
    (4) Ordinul european de protectie se mentine daca masura de protectie pe baza careia a fost emis este inlocuita cu alta masura cu acelasi continut.
    (5) Ordinul european de protectie poate fi prelungit daca masura care a stat la baza emiterii acestuia este prelungita. Dispozitiile art. 6 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (6) Decizia privind mentinerea ordinului european de protectie nu se comunica statului de executare.
    (7) Orice decizie privind ordinul european de protectie, luata conform alin. (1)-(6), se comunica organului judiciar competent pentru punerea in aplicare a art. 6 alin. (5).
    (8) Daca, ulterior recunoasterii si punerii in executare a unui ordin european de protectie, masura de protectie este inclusa intr-o hotarare judecatoreasca referitoare la o masura de probatiune sau sanctiune alternativa, in sensul art. 170^17 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar hotararea judecatoreasca a fost recunoscuta si pusa in executare in alt stat decat statul de executare, iar statul de supraveghere sau statul emitent a luat decizii ulterioare in sensul art. 170^41-170^43 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care afecteaza obligatiile cuprinse in masura de protectie, ordinul european de protectie poate fi revocat, mentinut sau prelungit ori poate fi emis un nou ordin de protectie. Dispozitiile alin. (1)-(7), precum si ale art. 3 se aplica in mod corespunzator.
    ART. 11
    Obligatia de informare
    Organul judiciar pe rolul caruia ajunge cauza in legatura cu care a fost emis ordinul european de protectie, altul decat organul judiciar emitent, informeaza de indata, prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa, autoritatea competenta din statul de executare asupra competentei sale privind primirea oricarei informatii in legatura cu executarea ordinului european de protectie.

    CAP. III
    Procedura privind ordinul european de protectie in cazul in care Romania este stat de executare

    ART. 12
    Verificarea competentei
    (1) Autoritatea care primeste o solicitare de recunoastere si executare a ordinului european de protectie verifica de indata daca este competenta potrivit art. 3.
    (2) In cazul in care constata ca nu este competenta, transmite de indata ordinul european de protectie tribunalului competent, prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa, informand despre aceasta si autoritatea emitenta de indata, prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa.
    ART. 13
    Procedura privind recunoasterea ordinului european de protectie
    (1) La primirea unui ordin european de protectie, instanta:
    a) verifica daca acesta este tradus in limba romana, in caz contrar solicitand autoritatii competente din statul emitent transmiterea traducerii si fixand pentru aceasta un termen care nu poate depasi 5 zile;
    b) verifica daca ordinul european de protectie este complet, in caz contrar putand sa respinga solicitarea sau sa solicite autoritatii competente din statul emitent transmiterea datelor necesare intr-un termen care nu poate fi mai mare de 10 zile, in functie de imprejurarile cauzei. In cazul in care completarile nu sunt primite in termenul fixat de instanta, instanta poate refuza recunoasterea ordinului european de protectie;
    c) verifica daca ordinul european de protectie a fost emis in baza uneia sau mai multora dintre masurile de protectie in sensul art. 1 lit. b) si daca nu este incident vreunul dintre motivele de respingere prevazute la art. 14.
    (2) In cazul in care constata ca toate conditiile prevazute de alin. (1) sunt indeplinite, instanta recunoaste ordinul european de protectie, indiferent daca autoritatea competenta din statul emitent este, potrivit dreptului intern al acestuia, una judiciara sau una echivalenta acesteia.
    (3) Judecata se face de urgenta, in camera de consiliu, de un complet format dintr-un singur judecator, cu citarea persoanei protejate, a persoanei care reprezinta un pericol si a procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu impiedica solutionarea cauzei.
    (4) Instanta se pronunta prin sentinta. Dispozitiile art. 401-404 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. Dispozitivul cuprinde si consecintele nerespectarii masurii sau masurilor dispuse.
    (5) Recunoscand ordinul european de protectie, instanta impune persoanei care reprezinta un pericol una sau mai multe dintre urmatoarele interdictii:
    a) interzicerea dreptului de a se afla in anumite localitati sau locuri stabilite de instanta;
    b) interzicerea dreptului de a comunica cu persoana protejata ori de a se apropia de aceasta;
    c) interzicerea dreptului de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde persoana protejata desfasoara activitati sociale, in conditiile stabilite de instanta de judecata.
    (6) Instanta va impune interdictia similara sau cu continutul cel mai apropiat interdictiei cuprinse in ordinul de protectie, dintre cele enumerate la alin. (5).
    (7) Hotararea de recunoastere a ordinului european de protectie se comunica persoanei protejate, persoanei care reprezinta un pericol, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie locuieste sau urmeaza sa locuiasca ori sa isi aiba resedinta persoana protejata, precum si, daca este cazul, in a carui circumscriptie locuieste sau urmeaza sa locuiasca ori sa isi aiba resedinta persoana care reprezinta un pericol sau in a caror circumscriptie se afla locurile vizate de interdictie, precum si autoritatii emitente. Hotararea nu se traduce.
    (8) Hotararea comunicata persoanei care reprezinta un pericol nu cuprinde datele de contact ale persoanei protejate, decat in cazul in care acestea sunt necesare pentru executarea masurii.
    (9) Hotararea prin care solicitarea de recunoastere a ordinului european de protectie este respinsa se comunica, de indata, autoritatii emitente si persoanei protejate. Dispozitivul cuprinde si informarea persoanei protejate cu privire la dispozitiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind ordinul de protectie.
    (10) Pentru fixarea termenelor de judecata si solutionarea cauzei, instanta va tine seama de circumstantele specifice ale cauzei, precum urgenta situatiei, data prevazuta pentru sosirea persoanei protejate pe teritoriul Romaniei, gradul de risc pentru persoana protejata, daca acesta poate fi determinat.
    (11) Sentinta poate fi atacata cu apel in termen de 48 de ore de la comunicare. Apelul nu este suspensiv de executare.
    (12) In cazul in care instanta nu detine nicio informatie cu privire la autoritatea straina competenta sa emita ordinul european de protectie, identificarea acesteia se realizeaza cu ajutorul punctelor de contact din Reteaua Judiciara Europeana, al membrului national Eurojust sau al Sistemului National de Coordonare Eurojust.
    ART. 14
    Motivele de respingere a solicitarii de recunoastere si executare a ordinului european de protectie
    Solicitarea de recunoastere a ordinului european de protectie poate fi respinsa in urmatoarele cazuri:
    a) ordinul european de protectie nu este complet sau nu a fost completat in termenul stabilit de catre instanta potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b);
    b) ordinul european de protectie nu a fost emis in baza unei masuri de protectie in sensul prevederilor art. 1 lit. b);
    c) masura de protectie se refera la un act care nu constituie o infractiune in conformitate cu legislatia Romaniei;
    d) protectia are la baza executarea unei pedepse sau a unei masuri pentru care este aplicabila jurisdictia Romaniei si care face obiectul unei amnistii in Romania;
    e) persoana care reprezinta un pericol beneficiaza de imunitate in Romania, ceea ce face imposibila dispunerea masurilor de protectie pe baza ordinului european de protectie;
    f) fapta in legatura cu care s-a dispus masura de protectie ce a stat la baza emiterii ordinului european de protectie intra si sub jurisdictia Romaniei si a intervenit prescriptia raspunderii penale pentru aceasta;
    g) recunoasterea ordinului european de protectie ar contraveni principiului ne bis in idem;
    h) persoana care reprezinta un pericol nu raspunde penal, conform art. 113 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) masura de protectie care a stat la baza emiterii ordinului european de protectie este in legatura cu o infractiune care intra sub incidenta art. 8 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 15
    Durata masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie
    (1) Interdictia sau interdictiile prevazute la art. 13 alin. (5) se dispun de instanta competenta potrivit art. 3 alin. (2) pe durata prevazuta in ordinul de protectie, fara a putea depasi maximul prevazut de legea romana pentru masurile similare ca natura si continut celor care au stat la baza emiterii ordinului european de protectie. Daca nu poate fi identificata o masura similara, maximul pentru care poate fi dispusa masura este de 180 de zile.
    (2) Daca ordinul european de protectie nu prevede o durata, se aplica prevederile alin. (1).
    ART. 16
    Incalcarea obligatiilor stabilite de instanta
    (1) In cazul in care se constata ca au fost incalcate obligatiile stabilite prin masura dispusa pentru executarea ordinului european de protectie, instanta de executare competenta informeaza de indata autoritatea competenta din statul emitent sau din statul de supraveghere.
    (2) Informarea se va face in forma prevazuta in anexa nr. 2.
    ART. 17
    Schimbari in executarea ordinului european de protectie
    In cazul in care statul emitent notifica modificarea ordinului european de protectie, instanta competenta cu recunoasterea si executarea ordinului european de protectie poate:
    a) sa modifice masurile de protectie in mod corespunzator, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 13 alin. (1). Dispozitiile art. 13 se aplica in mod corespunzator;
    b) sa respinga recunoasterea ordinului de protectie modificat, daca sunt incidente motivele de respingere prevazute la art. 14.

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.