o Consultanţă juridică în tranzacţii imobiliare;
o Realizarea de rapoarte de analiză juridică atât pentru cumpărator, cât şi pentru vânzător pe baza documentelor legale şi a înregistrărilor care atestă titlul de proprietate asupra terenurilor şi clădirilor;
o Consultanţă juridică pentru vânzarea-cumpărarea de proprietăţi imobiliare;
o Consultanţă juridică în legătură cu structurarea parteneriatelor şi a altor investiţii imobiliare;
o Asistenţă juridică pentru finanţarea şi refinanţarea proiectelor imobiliare, incluzând revizuirea şi redactarea documentaţiei necesare şi asistarea în timpul negocierilor cu finanţatorii;
o Consultanţă juridică pe parcursul dezvoltării proiectelor imobiliare, precum şi asistenţă juridică în legătură cu normele de urbanism şi autorizaţii, avize de construire, tehnice şi de mediu;
o Redactarea unei varietăţi de contracte şi documente în legătură cu dezvoltarea proiectelor imobiliare precum: contracte de antrepriză, contracte de închiriere, contracte de management;
o Asistenţă în litigii imobiliare.